Zemontour

NEW YORK, TOUR USA & POLINESIA

12 notti/15 giorni 3 notti New York + 1 notte Los Angeles + 4 notti tour + 4 Polinesia New York + Golden West Adventure 1°/3° giorno New York 4°…

TOUR PERU’ & ARUBA

13 notti/ 15 giorni 9 notti tour +4 notti Aruba 1° giorno Italia/Lima 2° giorno Lima 3° giorno Lima/ Arequipa 4° giorno Arequipa/ Puno 5° giorno Puno/ Lago Titicaca 6°…

TOUR EASY JAPAN & KOH SAMUI

12 notti/14 giorni 4 notti Kyoto+ 3 notti Tokyo+ 5 notti Koh Samui 1° giorno Osaka/Kyoto 2° giorno Kyoto Tour 3° giorno Kyoto/Nara/Kyoto 4° giorno Kyoto 5° giorno Kyoto/Tokyo 6°…

TOUR YUCATAN & MESSICO MARE

10 notti/ 12 giorni 4 notti tour +6 notti mare 1° giorno Cancun 2° giorno Cancun/ Coba- Ekbalam/ Mérida 3° giorno Mérida/ Uxmal/ Mérida 4° giorno Mèrida/ Sotuta del Peòn/…